Ny rapport: riksdagspartiernas politik för civilsamhället

Partiernas grundsyn påverkar vilka frågor de prioriterar inom civilsamhällespolitiken. Giva Sverige har tillsammans med Fremia, Famna och Civos sammanställt en rapport där vi har gjort en genomgång av riksdagspartiernas partiprogram, motioner, budgetförslag och valmanifest. Vilken civilsamhällespolitik kan vi vänta oss efter valet?

Det organiserade civilsamhället har spelat en central roll i Sveriges utveckling i mer än 100 år. Vid sidan av välfärdsstaten och näringslivet har civilsamhället hela tiden funnits som ett murbruk i samhällsbygget, som kanaliserat människors röster och engagemang. Det har varit avgörande för att bygga Sveriges välstånd, men minst lika viktigt i kristider då ideellt engagemang och medmänsklighet fungerat som en motvikt till polarisering och motsättningar. Omkring 250 000 organisationer folkbildar, förebygger ohälsa och för människor samman i vårt land. I huvudsak sker detta genom Sveriges fler än tre miljoner ideellt engagerade människor, men civilsamhället bidrar därtill med välfärdsproduktion och är i dag arbetsgivare åt 180 000 personer.

I rapporten presenteras alla riksdagspartiers grundsyn, prioriterade frågor och budgetsatsningar, som de kan utläsas ur riksdagsmotioner, partiprogram och valmanifest, avseende civilsamhället och idéburen välfärd. Därefter kommenteras kort respektive partis ståndpunkter. Avslutningsvis presenteras en reflektion av den samlade informationen

Läs hela rapporten här