Ny rapport visar oro för minskat givande till ideella organisationer

Idag släpps Giva Sveriges senaste rapport om givandet till ideella organisationer. Den visar att 3 av 10 organisationer upplever en minskad givarvilja från allmänheten och att vissa organisationer till och med tvingas dra ner på sin verksamhet.

– Vi ser att många organisationer känner en stor oro, framför allt för hur givandet ska utveckla sig under 2023. Många anser sig redan se tecken på minskat givande genom fler avhopp bland månadsgivare och en upplevd oro bland givare, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige. 

Hela 8 av 10 organisationer är pessimistiska om den generella utvecklingen i världen och närmare 3 av 10 organisationer upplever redan en minskad givarvilja från allmänheten. 

–  Även om vi inte ser ett stort tapp i resultat märker vi av en oro hos våra givare. Fler hör av sig och har frågor om sitt månadsgivande, svarar en av Giva Sveriges medlemsorganisationer i undersökningen. 

Bland allmänheten uppger knappt 3 av 10 en minskad givarvilja utifrån konjunkturläget. De grupper som uppger att deras vilja att ge har blivit lägre är framför allt äldre män (50–64 år), personer med politisk hemvist till höger samt personer med lägre hushållsinkomst (<299 Tkr). Dessa grupper ger även normalt sett i en lägre utsträckning än andra. 

2 av 10 organisationer drar ner på sin verksamhet
Förutom att oron för minskat givande påverkas ideella organisationer precis som företag och privatpersoner av det rådande konjunkturläget, med hög inflation och ökade kostnader. 

Redan nu uppger 2 av 10 organisationer att de drar ner på sin verksamhet. Den främsta anledningen är minskat givande, följt av ökade kostnader. Ingen organisation nämner minskade behov som en anledning till att de drar ner på sin verksamhet. 

– I tuffa tider behövs ideella organisationer mer än någonsin. Det kommer att bli en stor utmaning när behoven ökar för vissa ändamål, till exempel för de organisationer som arbetar med sociala frågor och att stötta människor i utsatthet, samtidigt som kostnaderna går upp och givandet riskerar att gå ner, säger Charlotte Rydh. 

Ännu ingen faktisk nedgång i givandet
Samtidigt som oron bland organisationerna är stor visar statistiken ännu ingen faktisk nedgång i givandet. Gåvostatistiken för tredje kvartalet 2022 visar att svenskarnas månadsgivande än så länge håller sig kvar på höga nivåer och att enskilda gåvor ligger i nivå med samma kvartal förra året.

Om rapporten
Tre undersökningar ligger till grund för rapporten ”I tider av oro och ovisshet – vad händer med givandet?” 

  • Gåvostatistik för Q3 2022. En sammanställning varje kvartal kring utvecklingen av givandet bland Giva Sveriges medlemsorganisationer med >25 miljoner kronor i insamlade medel. Totalt 42 organisationer har besvarat enkäten. Enkäten genomfördes under perioden 14 – 31 oktober 2022. 
  • Enkät till organisationer som är medlemmar i Giva Sverige. Enkäten gick ut till 177 medlemsorganisationer, varav 68 organisationer har svarat. Svarsgruppen är representativ jämfört med Giva Sveriges alla medlemsorganisationer vad gäller ändamål och storlek på insamling. Enkäten genomfördes under perioden 6 – 19 oktober 2022. 
  • Enkät till allmänheten, med frågor om synen på sitt givande, genomförd i samarbete med Novus. 1005 svarande med riksrepresentativ representation. Deltagarfrekvensen var 59 %. Undersökningen har genomförts som en webbenkät den 13-18 oktober 2022. 

Läs hela rapporten här!