Ny rapport visar på stadig utveckling för gåvogivande

Siffermingel 2018

Den 28 maj släpptes rapporten om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. I samband med detta anordnade Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas insamlingsråd- FRII) ett siffermingel för att presentera den statistik som tagits fram.

Top 10 insamlingsorganisationer 2018

Rapporten bygger på en årlig detaljerad undersökning bland medlemsorganisationerna om gåvor och bidrag från allmänheten, testamenten, minnesgåvor, företag, lotterier och andra organisationer. Under tisdagens siffermingel fick vi möjligheten att jämföra insamlingen av gåvor till olika ändamål och organisationer samtidigt som vi fick se de förändringar som sker kring vem som ger gåvor och hur. 

Gåvor från allmänheten ökar
Rapporten visar på att gåvor från allmänheten ökar med 3% från förgående år och vi kan därmed se att privatpersoner visar mer engagemang och förtroende för civilsamhällets aktörer. I och med dagens digitalisering kan det också ses att de digitala plattformarna utvecklas och öppnar upp för givande. Idag får 7 av 10 organisationer gåvor via digitala plattformar och 80% av gåvorna kommer då in via plattformen Facebook. 

Det blir nu spännande att se hur utvecklingen av givande via externa digitala plattformar utvecklas framöver. I vår undersökning bland allmänheten har Swish utvecklats som betalsätt väldigt fort. Kommer insamlingen från allmänheten via digitala plattformar utvecklas på samma vis? 

Peter Blid, rådgivare på Novus.

Då trenden att samla in pengar i samband med sin födelsedag drivs på av bland annat Facebook lyftes det att det för kommande år kan vara intressant att också separat följa utvecklingen av födelsedags- och högtidsgåvor. Det skulle också då vara intressant att få fram data för hur stor andel av gåvor från allmänheten som är inspirerande av en kompis eller vän.

Kommunikationen med givaren i förändring
Det är fortsatt de stora organisationerna som dominerar insamlingen av gåvor i Sverige där de 20 största organisationerna står för 72% av insamlade medel. Antalet organisationer som samlar in 100 miljoner kronor eller mer är nu 20 stycken vilket är mer jämfört med föregående år. I övrigt visar rapporten att de mindre organisationernas del av totalt insamlade medel ökar något. Organisationer som samlar in mindre än 50 miljoner kronor står nu för 18% av den totala insamlingen jämfört med 16% föregående år.

Jag tycker det var särskilt intressant att se att det faktiskt händer något med utvecklingen av insamling av gåvor för de mellanstora organisationerna. Det är uppmuntrande för oss som ligger där i mellanskiktet och kämpar för ökad insamling.

– Kalle Larsson, Insamlingsansvarig för privatgivande på Action Aid

Efter presentationen av vad rapporten visar fick vi ta del av hur ActionAid, WaterAid, Mind, Hjärnfonden och Röda Korset tänker kring sin kommunikation för att motivera givaren. Bland annat lyftes det att det är viktigt att våga mer, utnyttja resurserna internt och paketera budskapet. Det framkom under samtalet att kommunikationen med givaren är i förändring och att det är viktigt att tänka på att givaren idag ger till ändamålet snarare än till organisationen. Från statistiken kan vi se att de ändamål som samlar in mest gåvor och bidrag idag är humanitärt bistånd följt av forskning och barn & unga.

Läs hela rapporten här för att ta del av mer intressant statistik.