Nya standarder för planering av datainsamling och terminologi stärker ideella organisationers effektmätning

Under hösten 2020 startade Svenska institutet för standarder (SIS) en kommitté för att utveckla standarder för effektmätning. Kommittén inkluderade idéburna, offentliga och kommersiella organisationer, investerare, rådgivare och akademiker. Giva Sverige har deltagit sedan våren 2021. I april 2024 godkändes de slutliga versionerna av standarderna, som syftar till att förbättra planeringen av datainsamling och terminologin inom området.

I april 2024 fattades beslut om de slutliga versionerna av två nya standarder. Den första standarden fokuserar på planering av datainsamling och innehåller krav och vägledning för att mäta sociala och miljömässiga effekter, med särskild betoning på utfall och orsakssamband. Den andra standarden behandlar terminologi och fastställer termer och definitioner för att skapa en samsyn kring viktiga begrepp.

Syftet med dessa standarder är att etablera en vedertagen praxis och förhindra urvattning av begreppet effekt. Med standarderna på plats kan bidragsgivare ställa relevanta krav på organisationer och få en tydlig förståelse för varje enskild verksamhet. Utvecklingsprocessen har inneburit många och långa diskussioner om specifika avsnitt, termer och kravformuleringar.

Med de nya standarderna kan ideella organisationer, såväl som offentliga och kommersiella, säkerställa att deras insatser är effektiva och mätbara, vilket bidrar till ökat förtroende och bättre resultat för alla involverade parter. Detta är ett stort steg framåt för hela sektorn och ett tydligt bevis på engagemanget för att främja ansvarsfull och transparent verksamhet.

Några av de deltagande organisationerna i kommittén är Effektfullt, Fryshuset, Postkodstiftelsen, PwC, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner.

Läs mer om kommittén och standarderna här