Nytt insamlingsverktyg från Facebook – Instagram Donation Sticker

Tidigare i år meddelade Facebook Social Good om möjligheten för människor i USA att kunna ge gåvor till ideella organisationer via en så kallad Donation Sticker i Instagram Stories. Sedan dess har de jobbat för att ta detta till internationell marknad inklusive Sverige. Från och med den 30 juli är det nu möjligt att via Instagram ge en gåva till ideella organisationer i Sverige verktyget Instagram Donation Sticker i Instagram Stories.

Instagram Donation Sticker på Instagram Stories ger ideella organisationer, givare och medlemmar, företag och influencers möjlighet att skapa en 24h insamling på Instagram. Genom att använda Donation Sticker, kan de som vill stötta en organisation med en gåva utan att lämna Instagram. Insamlade medel via Instagram Stories skickas via Facebook Payments. 100 procent av de insamlade medlen går till organisationen.

För att få tillgång till Instagram Donation Sticker behöver ni förutom att vara anslutna till Facebook Donation Tools också genomföra följande steg:
1. Länka samman din organisations Instagramkonto och Facebook sida. Klicka för instruktioner.
2. Konvertera din organisations Instagramkonto till en företagsprofil/ Business Profile. Klicka för instruktioner.
Se till att ni har uppdaterat till den senaste versionen av Instagram-appen i App Store eller Play Store.