Remissvar: Säkerställ förutsättningarna för idéburen välfärd

Giva Sverige välkomnar den inriktning som genomsyrar utredningen ”Idéburen välfärd”; att underlätta för och förbättra förutsättningarna för idéburna aktörer som utförare av välfärdsverksamheter.

Giva Sverige representerar närmare 160 svenska medlemsorganisationer som 2019 samlade in drygt 9 miljarder kronor från allmänheten, företag och organisationer. Flera av medlemmarna är aktörer som dagligen bidrar till att utveckla välfärden i Sverige. Giva Sverige tror på ett starkt civilsamhälle som kan bidra till samhällsutvecklingen. Att säkerställa förutsättningarna för de organisationer som bidrar till välfärden är en viktig del i detta.

Läs remissvaret här