Staten och kapitalet viktiga, men medborgaren avgörande för ett starkt civilsamhälle

Idag lanseras rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?” av Giva Sverige och PwC. Rapporten visar att medborgaren är fortsatt avgörande för ideella organisationer. Nästan 60 procent av intäkterna kommer från privatpersoner, och under coronapandemin ökade medborgarnas engagemang i civilsamhället.

– Privatpersoners förhållande till ideella organisationer kan sammanfattas med ett ord: stabilitet. Trots de begränsningar som coronapandemin medförde ökade antalet volontärer under 2020, och Giva Sveriges statistik över insamlade medel visar att även allmänhetens givande ökade under pandemiåret. Medborgarnas engagemang för och i civilsamhället påverkades inte negativt av pandemin som många kanske trodde, snarare tvärt om, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Glassindex fortsätter uppåt
I rapporten används glassindex som ett sätt att visa hur mycket pengar svenskar spenderar på godis och sötsaker jämfört med hur mycket som skänks till ideella organisationer med 90-konto. Indexet är tänkt att jämföra två typer av “icke-nödvändig” konsumtion från ett hushållsperspektiv.

Den totala konsumtionen av glass och sötsaker uppgick 2019 till 34,5 miljarder kronor, medan givandet uppgick till 8,6 miljarder kronor. Glassindex är därmed tillbaka på 25 %, efter en liten nedgång 2018, vilket betyder att den uppåtgående trenden sedan 2012 håller i sig.

Pandemin katalysator för digitaliseringen
Årets rapport, som är den åttonde i ordningen, har ett särskilt fokus på digitaliseringen och dess långsiktiga betydelse för förutsättningarna för ideell verksamhet.

– Pandemins största påverkan på längre sikt är sannolikt att den kom att bli en katalysator för digitaliseringen. Det i kombination med andra megatrender, som urbaniseringen, globaliseringen och klimatförändringen gör att ideella organisationer behöver se över sina långsiktiga strategier för att möta framtidens utmaningar och därmed kunna bidra till ett gott och hållbart framtida samhälle, säger Johan Sverker, senior rådgivare på PwC.

Läs rapporten

Läs kortversion av rapporten

Rapporten i korthet

Staten: De offentliga intäkterna växer i samma takt som ideell sektor i stort. SCB:s redovisning av intäkterna till “icke-vinstdrivande organisationer” visar en tillväxt rent finansiellt där drygt en tredjedel av civilsamhällets intäkter fortsatt kommer från den offentliga sektorn.
Kapitalet: Företagens bidrag och gåvor liksom samarbeten och partnerskap är viktiga för många organisationer, särskilt små och medelstora. Coronapandemin innebar en nedgång i intäkter från näringslivet för många ideella organisationer samtidigt som andra såg ett tydligt ökat engagemang. Det återstår att se om neddragningarna kvarstår eller om företagens fokus på hållbarhetsfrågor får genomslag i stöd och engagemang för civilsamhället.
Medborgaren: Medborgarna står för huvuddelen av civilsamhällets intäkter, närmare 57 %. Den största andelen utgörs av intäkter från försäljning, följt av medlemsavgifter och gåvor. Under coronapandemin ökade svenskarnas totala givande, och det gjorde även engagemanget sett till volontärarbete.

Om rapporten
Rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället” ges ut för åttonde året. Det är PwC och branschorganisationen för tryggt givande; Giva Sverige, som sammanställer kunskap i syfte att visa på förutsättningarna för finansiering av civilsamhället. Rapporten är tänkt att vara en kunskapsbas som organisationer, beslutsfattare, företag och andra intressenter kan ha nytta av för att bättre förstå förutsättningarna för finansiering av ideell verksamhet.

Presskontakt: Amelie Furborg, amelie@givasverige.se, 073-661 22 90