Svenska Röda Korset vinner utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn 2022

Svenska Röda Korset blev vinnare när PwC för tjugoförsta året i rad delade ut priset Årets redovisning i den ideella sektorn. Juryn enades om att organisationen var bäst på att redovisa hur verksamheten och resultaten bidrar till ett hållbart samhälle. Utmärkelsen delades ut på Ideellt Forum 2022 som årligen anordnas av Giva Sverige och Ideell Arena i samarbete med PwC och Swedbank. I år har utmärkelsen haft ett särskilt fokus på hållbarhetsperspektivet.

Svenska Röda Korset prisas för sin tydlighet i att beskriva hur organisationen och deras arbetssätt bidrar till ett hållbart samhälle. Dels i den separata hållbarhetsrapporten, dels genom att hållbarhetsfrågorna även är integrerade i hela redovisningen.

– Det är väldigt roligt att få det här erkännandet. Alla delar av Svenska Röda Korset bidrar till vår årsredovisning och vill göra den så bra som möjligt. Vårt hållbarhetsarbete är centralt i allt vi gör som världens främsta kris- och katastroforganisation och vi har lagt mycket energi på att låta det genomsyra hela årsberättelsen. Det är fantastiskt att fler ser och uppskattar det! Säger Saga Ehrling Nordwall, redovisningsansvarig och Anna Lithander, huvudredaktör, Svenska Röda Korset

Årets redovisning i den ideella sektorn – juryns motivering:
“Årets vinnande redovisning visar tydligt på hur organisationens verksamhet och resultat bidrar till ett hållbart samhälle och hur detta är grundat i organisationens uppdrag. Utifrån Agenda 2030 lyckas organisationen på ett genomtänkt och begripligt sätt presentera både hur verksamheten i sig och de arbetssätt som används bidrar till ett hållbart samhälle. Tydliggöranden av policy, intressenter och väsentlighetsanalys bidrar vidare till detta. Även om redovisningen innehåller en separat hållbarhetsrapport där frågorna tydligt fokuseras så begränsas inte hållbarhetsfrågorna till denna utan lyckas på ett förtjänstfullt sätt integrera dessa genom hela redovisningen vilket ger en bred förståelse för organisationens arbete med, och bidrag till, en hållbar utveckling.”

– PwC har under drygt två decennier granskat ideella organisationer årsredovisningar i den här tävlingen. Syftet är att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden. Vi vill helt enkelt inspirera fler organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning, berättar Johan Sverker, ansvarig för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn, PwC Sverige.

Följande sex organisationer gick vidare till finalen i Årets redovisning i den ideella sektorn:

  • Svenska röda korset
  • SOS barnbyar
  • Lärarförbundet
  • Stockholms stadsmission
  • Riksidrottsförbundet
  • Hyresgästföreningen

Läs mer om bakgrunden till priset och PwC:s utmärkelse här.