Testamentesdag ska få fler att planera för när vi inte längre finns

Idag, den 13 september, är det Internationella testamentesdagen. Dagen uppmärksammas sedan 2011 i ett flertal länder över världen, och nu även i Sverige. Branschorganisationen för tryggt givande; Giva Sverige, hoppas att dagen ska öka kännedomen om möjligheten att ge till en ideell organisation via sitt testamente.

Drygt 20 procent av alla svenskar mellan 30 och 65 år har skrivit testamente. Och allt fler väljer att testamentera till ideella organisationer; på sju år har testamenterade gåvor ökat med 56 procent; från 883 miljoner kronor 2013 till 1 381 miljoner kronor 2020.

– Det är positivt att fler har upptäckt möjligheten att ge till en ideell organisation i samband med att man skriver sitt testamente. Det handlar om att planera för hur det vi äger får bäst användning när vi inte längre finns. Men bara var femte skriver testamente idag. Framöver hoppas jag att fler börjar tänka på vad de vill efterlämna, och också ser möjligheten att inkludera viktiga ändamål i sitt testamente, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Forskning ska visa vem som testamenterar
Vid Uppsala universitet pågår forskning om hur svenskarna väljer att fördela sin kvarlåtenskap efter sin bortgång. Mikael Elinder, som är docent och lektor i nationalekonomi, baserar sin forskning på ett omfattande datamaterial och har funnit att 3 till 4 procent av de totala kvarlåtenskaperna i Sverige testamenteras till ideella organisationer.

– I vår forskning undersöker vi vad som skiljer de som testamenterar till ideella organisationer från de som inte gör det. De som har barn eller partner när de avlider testamenterar i genomsnitt mindre än 0,1 procent av sin kvarlåtenskap till välgörenhet. Vår forskning går ut på att försöka förstå dessa mönster och vad de säger om altruism; vilka vi bryr vi oss om och hur mycket, säger Mikael Elinder.

2020 rekordår för Hjärt-Lungfonden
En av de organisationer som märkt av det ökande intresset att testamentera till ideella organisationer är Hjärt-Lungfonden. Liksom alla ideella organisationer är de befriade från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och kapitalvinster. Det innebär att när exempelvis en fastighet testamenteras kommer hela värdet organisationen till godo.

– 2020 var ett rekordår för Hjärt-Lungfonden för såväl antal testamenten som för intäkter. Ökningen får stor betydelse för våra möjligheter att stödja forskningen om hjärt- och lungsjukdomar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Testamenten i siffror

  • Närmare 21 % av alla svenskar mellan 30 och 65 år har skrivit ett testamente. (Novus 2017)
  • Under 2020 testamenterades totalt närmare 1 381 miljoner kronor till Giva Sveriges medlemsorganisationer. Det motsvarar 15 % av intäkterna från gåvor och bidrag. (Givandet i siffror 2020, s. 32)
  • Under den senaste sjuårsperioden har testamenterade gåvor till Giva Sveriges medlemsorganisationer ökat med 56 %; från 883 miljoner kronor till 1 381 miljoner kronor. (Givandet i siffror 2020)
  • 3-4 % av de totala kvarlåtenskaperna i Sverige testamenteras till ideella organisationer. (Forskning vid Uppsala universitet)

Topp 5: Största mottagarna av testamentesgåvor 2020
1.                   Cancerfonden
2.                   Hjärt-Lungfonden
3.                   Läkare utan gränser
4.                   WWF
5.                   Barncancerfonden

Så skriver du testamente
Ta del av tips, testamentesmall och checklistor för att skriva sitt testamente.

Om Internationella testamentesdagen
Internationella testamentesdagen äger rum den 13 september med syftet att öka kunskapen om möjligheten att inkludera en ideell organisation i sitt testamente, och att tacka alla de som gjort det. Dagen uppmärksammas sedan 2011 i ett flertal länder över världen – och nu även i Sverige.

Presskontakt
Amelie Furborg, ansvarig kommunikation och intressepolitik: amelie@givasverige.se, 073-661 22 90