Tre nya styrelseledamöter invalda på Giva Sveriges årsmöte

Det blev en inspirerande och engagerande eftermiddag då Giva Sverige höll årsmöte den 16 maj. Utöver nya styrelseledamöter och nya förtroendevalda i valberedningen beslutade årsmötet också om nya Etiska riktlinjer för tryggt givande.

Årsmötet hölls denna gång på The Park i Stockholm och inleddes med den inspirerande föreläsningen ”Att förebygga korruption – hur kan man göra det och är vi bra på det i Sverige?” med Ulrik Åshuvud, generalsekreterare, Transparency International Sverige.

Totalt samlades drygt 60 deltagare från 46 medlemsorganisationer. Under mötet valdes tre nya styrelseledamöter; Ida Bah, insamlingschef, Läkare utan Gränser, Andreas Drufva, marknadschef, Naturskyddsföreningen och Henrik Szabo, generalsekreterare, Stiftelsen Läxhjälpen. Årsmötet valde även Filip Goldmann till styrelsen, som ställde upp för omval.

Årsmötet valde även två nya ledamöter till valberedningen, Johan Pettersson, generalsekreterare, Scouterna och Mikael Färjsjö, styrelseledamot, ActionAid medan Kicki Aldrin, teamchef Insamling företag, stiftelser och major donors, Stockholms Stadsmission, omvaldes men i rollen som ordförande för valberedningen. Sammankallande i elektorsgruppen, Lovisa Fhager Logothetis, generalsekreterare, Bonniers Familjestiftelse, valdes om till ytterligare två år som styrelsens elektor.

Årsmötet godkände styrelsens förslag till uppdatering av de etiska riktlinjerna, som finns att läsa i sin helhet här. De medlemsförslag som inkommit från War Child om en kampanj för ”Rätta bilden av mig” samt Greenpeace och Rädda Barnen om att Testamentesveckan skulle överta av domänen godatestamentet.se avslogs.

Årsmötet avslutades med avtackning av de tre avgående styrelseledamöterna och valberedningens ledamöter:
Maria Arneng, generalsekreterare, Hello World! (5 år i styrelsen)
Erik Johansson, VD, QX Förlag (2 år i styrelsen)
Mikael Färjsjö, styrelseledamot, ActionAid, (5 år i styrelsen)
Richard Andersson, handläggare insamling, Act Svenska Kyrkan (6 år i valberedningen)
Eva Rundgren Forsberg, internationell programhandläggare och controller, Svenska FN-förbundet (5 år i valberedningen)

Stort tack till alla deltagare och ett särskilt tack till Peter Moilanen, som åter gjorde en ypperlig insats som mötesordförande.