Trendrapport 2020 – gör dig redo för det nya året

Medverkande skribenter: Mikael Färjsjö, Mina Dennert, Marie Nordgren, Lars-Erik Olsson, Lovisa Fhager Havdelin, Cecila Gullberg, Jessica Åkerström, Joakim Thulin, Hannah Kroksson, Anders Lindén

Digital detox, effektivitet, redovisning på sociala medier och transnationellt givande – det är några av de ämnen som lyfts i Giva Sveriges Trendrapport 2020. Med hjälp av 10 fristående skribenter har Giva Sverige sammanställt en rapport som gör oss rustade att kliva in i det nya året.

Rapporten lyfter fram olika trender och tendenser i samhället som har, eller kan ha, betydelse för ideella organisationer, insamling av gåvor och givande under 2020. Vi får bland annat ta del av en spaning som hämtar kunskap från konsumentbeteenden, där effektivitet och digital detox är två stora trender. Tid är hårdvaluta och allt ska gå fort samtidigt som det finns en nostalgisk längtan tillbaka till de personliga mötena. Vad innebär det för engagemang, givande och insamling av gåvor?

Här bjuds på ett brett spektrum av ”spaningar”, från det personliga till de stora megatrenderna. Du kan läsa en betraktelse som ger en inblick i vad globalisering kan innebära för givande där den personliga erfarenheten av att se stora behov ledde till privat crowdfunding och senare till starten av en ny organisation. Vi får också en chans att lära av ”trollen”. Fake news eller desinformation är något vi alla måste förhålla oss till så hur kan vi arbeta med det och stärka varandra, stötta de utsatta och stoppa hatet. Och hur är det med mångfalden i vår sektor, är vi bäst i klassen? Läs mer om dessa spaningar och många fler i Giva Sveriges Trendrapport 2020.

Rapporten kan du ladda ner här