Viktigt med samverkan för att komma åt stölder av återvunna kläder

Uppdrag Granskning i SVT sänder den 14 april ett program om stölder ur klädboxar, där återvunna kläder som skänkts till ideella organisationer stjäls för att sedan säljas vidare utomlands. Giva Sverige känner till problematiken och anser att det krävs ökad samverkan mellan polis, kommuner och ideella organisationer för att komma åt brottsligheten.

Stölder från insamlingsplatser och klädboxar är inget nytt problem. Ideella organisationer som samlar in kläder har drabbats av stölder under många år, och det har även länge förekommit falska eller oseriösa klädboxar från organisationer som uppger att de samlar in kläder för bistånd eller annat ändamål. Det finns dock ingen sammanfattande bild över hur stort problemet är.

– Kunskapen om omfattning, utbredning och hur stora summor det rör sig om är idag begränsad, och vi uppskattar att Uppdrag Granskning belyser problematiken. Det handlar om ideella organisationer som tack vare människors engagemang kan bedriva viktig verksamhet. När någon stjäl från de här organisationerna får de lägre intäkter, eftersom de går miste om kläder som de annars hade kunnat sälja. Det är pengar som är avsedda att användas för hjälpverksamhet i Sverige och utomlands, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Giva Sverige anser att det ska vara tryggt att ge, oavsett om man väljer att ge pengar eller att skänka kläder och prylar. Förutom att organisationerna får in lägre intäkter på grund av stölder finns också en risk att konsumenter känner en ökad osäkerhet inför att ge, om problemet kvarstår.

– Det är mycket viktigt att polisen tar de här brotten på allvar, särskilt som det handlar om organiserad brottslighet och om stöld. Vårt intryck är att det krävs ökad samverkan mellan kommuner, polis och ideella organisationer, och även mer samordnade insatser över landet. Oseriösa aktörer bryr sig varken om kommun- eller landsgränser, säger Charlotte Rydh.

Ett av Giva Sveriges viktigaste uppdrag är att säkra tryggt givande. Det sker genom en gedigen Kvalitetskod som alla medlemmar måste följa. Giva Sverige arbetar kontinuerligt med att stärka kvaliteten i arbete med insamling av gåvor, säkra intern kontroll och ekonomisk redovisning samt stödja utvärdering av effekter av projekt, insatser eller verksamheter. Kvalitetskoden omfattar riktlinjer och vägledningar för etisk insamling av gåvor, intern kontroll och styrning, årsredovisning och effektrapport.

Checklista: Att tänka på innan du skänker kläder och prylar

1. Går det att hitta information om organisationen, till exempel på en hemsida, och verkar informationen där vara trovärdig och korrekt?
2. Finns det kontaktuppgifter och personer att nå för att få information om klädinsamlingen och organisationen?
3. Är organisationen öppen med sin verksamhetsidé och ekonomi? Går det exempelvis att ta del av organisationens årsredovisning?
4. Se till att det du skänker är helt, rent och användbart, då minskar du kostnaderna för hantering av kläder och prylar och det blir mer pengar till viktiga ändamål.