Giva Sverige kommenterar höstbudgeten: ”Välkomna medel till civilsamhället, men det räcker inte.”

Regeringens budgetproposition för 2021 som presenterades tidigare i veckan innehåller reformer på 105 miljarder kronor, en summa som saknar motsvarighet i modern tid. Reformerna handlar främst om pengar till näringslivet och satsningar på välfärden, men även civilsamhället ges visst utökat stöd. Det är välkomna satsningar i ljuset av coronapandemin men långt ifrån tillräckligt, menar branschorganisationen Giva Sverige.

Civilsamhällets organisationer har varit helt centrala i hanteringen av coronapandemins konsekvenser, men krisen har även slagit hårt mot sektorn. Den sociala utsattheten har ökat, vilket medfört att kostnaderna för vissa organisationer har ökat, samtidigt som finansieringen i många fall försvårats. Därför är det glädjande att regeringen föreslår ändringar och höjningar i budgeten för 2020 samtidigt som nivåerna på flera utgiftsområden kopplade till civilsamhället förblir högre under 2021 jämfört med 2019.

Regeringen har bland annat aviserat 102 miljoner till föreningslivets samlingslokaler, 291 miljoner kronor till nationell och internationell ungdomsverksamhet och 120 miljoner till trossamfunden under 2021. Dessa satsningar visar att regeringen har förstått att civilsamhällets organisationer och verksamheter inte är ett komplement till det offentliga utan en viktig och prioriterad partner när samhällsutmaningarna ska lösas framåt.

Samtidigt visar höstbudgeten hur civilsamhället delas upp i olika verksamhetsområden som värderas olika. Särskilt tydligt är det i budgeten för Politik för det civila samhället (utgiftsområde 17: Kultur, media, trossamfund och fritid) där vissa områden får egna budgetlinjer och stöd för långsiktigt utvecklingsarbete, däribland folkbildningen, idrotten och kulturen, medan andra blir utan, exempelvis sociala organisationer eller intresseorganisationer. Dessutom är Giva Sverige kritiska till att regeringen väljer att skära i satsningarna inom 13:5 ”Insatser för den ideella sektorn” som minskar från 297 miljoner kronor 2020 till 72 miljoner kronor 2021. Ett utgiftsområde med särskilt ändamål att främja forskning, samordning och utveckling.

Giva Sverige vill understryka vikten av att regeringen fortsättningsvis inte förbiser den palett av organisationer som utgör svenskt civilsamhälle. Även under coronapandemin har regeringens fokus varit på idrott och kultur, men det finns en stor och viktig bredd av organisationer, aktiviteter och verksamheter som ryms inom civilsamhället och som är viktiga grundstenar i vår demokrati.

Några av delarna i budgeten som rör civilsamhället:

  • Trossamfundens stöd ligger kvar på 107 miljoner kronor jämfört med 2020 års budget, vilket är väsentligt högre än 82 miljoner kronor 2019.
  • Ungdomspolitikens stöd ligger kvar på 344 miljoner kronor jämfört med 2020 års budget, vilket är väsentligt högre än 291 miljoner kronor 2019.
  • Bidragen till folkbildningen ökar från 4 462 miljoner kronor 2020 till 4 948 miljoner kronor 2021. Att jämföra med 4 298 miljoner kronor 2019.
  • Utgiftsområde 17 13:5: ”Insatser för den ideella sektorn” minskas från 297 miljoner kronor 2020 till 72 miljoner kronor 2021.

För mer information, kontakta Amelie Furborg, ansvarig för intressepolitik och kommunikation: amelie@givasverige.se, 073-661 22 90