Giva Sverige skriver under mot obligatoriska prefix

Under de pågående diskussionerna kring EU:s kommande förordning kring e-privacy har ett förslag kring obligatoriska prefix för telefonförsäljning dykt upp igen. Förslaget skulle även omfatta ideella organisationer.

”Att införa obligatoriska prefix, även för icke-kommersiella samtal från ideella organisationer kommer att ha en direkt påverkan på insamlingsverksamhet. Vi är förvånade över förslagets utformning och har skrivit ett svar från European Fundraising Association. Varken rådet eller parlamentet har fått mandat för en sådan åtgärd och det var inte heller med i originalförslaget från kommissionen.” säger Charlotte Rydh, ordförande för EFA (European Fundraising Association) och generalsekreterare för Giva Sverige.

EFA uppmanar i ett brev till representanter för Europeiska kommissionen, rådet och parlamentet att återgå till originalförslaget i vilket man kan välja mellan prefix och nummerpresentation. Då telefonoperatörer förväntas ta fram funktioner som blockerar telefonförsäljningsprefix riskerar detta att ideella organisationers samtal, även till medlemmar och existerande månadsgivare blockeras. Förslaget gör det omöjligt att i sådana funktioner skilja på samtal från ideella organisationer och vanliga telefonförsäljningssamtal vilket skulle ha betydande påverkan på människors möjlighet att engagera sig genom gåvogivande.

”Den offentliga finansieringen av ideell sektor minskar eller är under press i många länder, så även i Sverige. Då är gåvogivandet viktigare än någonsin och att införa ytterligare begränsningar för civilsamhällets möjlighet till en hållbar och långsiktig finansiering är mycket ogenomtänkt” säger Charlotte Rydh.

EFA och Giva Sverige uppmanar nu medlemsorganisationer och andra intressenter att motsätta sig förslaget om obligatoriska prefix och kräva att man återgår till originalförslaget om val mellan prefix och nummerpresentation.

Läs EFA:s brev till EU-representanterna här