Nya regler för viss gräsrotsfinansiering ökar tryggheten för givare

Promemorian rörande nya regler för viss gräsrotsfinansiering utreder bland annat om plattformar för donationsbaserad gräsrotsfinansiering bör regleras för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Utredningen menar att reglering bör ske via krav om registrering hos Finansinspektionen. Att tillsyn och regelverk för plattformar för gräsrotsfinansiering nu även inkluderar donationsbaserade plattformar är positivt och ett önskemål som tidigare framförts av Giva Sverige.

Förslaget innebär att plattformar som erbjuder donationsbaserad gräsrotsfinansiering ska omfattas av krav om registrering hos Finansinspektionen enligt valutaväxlingslagen i syfte att motverka terrorfinansiering och penningtvätt. Detta välkomnas av Giva Sverige eftersom det minskar riskerna för att plattformarna utnyttjas för andra syften än att stödja viktiga ändamål.

Giva Sverige understryker dock risken att registrering hos Finansinspektionen kan komma att betraktas som en kvalitetsstämpel, vilket också promemorian också lyfter. Dessutom finns det fortfarande utrymme för ökad tillsyn över dessa plattformar för att skydda givare och minska riskerna för att insamlingsorganisationers trovärdighet drabbas när oseriösa aktörer kan agera utan tillsyn.

Läs hela svaret samt våra övriga remissvar här