Straff för deltagande i en terroristorganisation

Giva Sverige har tillsammans med Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Fremia, svarat på promemorian ”Straff för deltagande i en terroristorganisation”.

I remissvaret kan ni läsa om våra synpunkter på det författningsförslag om straffansvar för deltagande i terroristorganisation som promemoria avser, där vi bland annat önskar se en utförligare riskanalys och att dialog- och fredsprojekt i konfliktdrabbade områden undantas tillämpningen på samma sätt som humanitär verksamhet.

Läs hela remissvaret här.