Idéer för ett brett stöd för civilsamhället – så kan regeringen svara på riksdagens beställning

Generella bidrag istället för projektbidrag, underlättad administration och omsättningskrav som tar hänsyn till civilsamhällets logiker. Det är några av de medskick som Giva Sverige, tillsammans med Forum och Famna, gjort till regeringen efter att ett enat Finansutskott i riksdagen bett regeringen återkomma med ett brett coronastöd till civilsamhället.

Stora insatser har gjorts av staten för att stötta drabbade branscher, sektorer och enskilda medborgare sedan pandemin svepte in över Sverige våren 2020. Många stödpaket och nya lagar har lagts fram för att lindra effekterna av minskade intäkter och ökade kostnader.

Civilsamhället har en enorm betydelse i vårt samhälle och våra organisationer bidrar till att göra vår demokrati och välfärd stark och inkluderande. För att kunna fortsätta att göra det även i kristid behöver de stöd som riktar sig till civilsamhället vara anpassade utifrån vår logik och våra förutsättningar. Civilsamhället har fått ta del av stödinsatser, såväl sådana som utformats generellt för företag eller arbetsgivare, som sådana som riktats specifikt till civilsamhällesorganisationer – framförallt med tonvikt på idrottsrörelsen och kultursektorn – eller särskilda målgrupper som ansetts särskilt utsatta. Vi välkomnar dessa insatser men har fortlöpande också haft anledning att påpeka svagheter i deras utformning, liksom avsaknaden av insatser för det breda
civilsamhället vars verksamheter inte kan dra nytta av de stöden.

Nu när ett enigt finansutskott i riksdagen (2020/21: FiU43) bett regeringen återkomma med ett stöd utformat för det breda civilsamhället vill vi bidra med våra synpunkter och förslag på hur ett sådant bör utformas.

LÄS VÅRA FÖRSLAG HÄR