Matchad finansiering för kulturen intressant även för civilsamhället

I förra veckan presenterades utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin, som föreslår en satsning på 3,9 miljarder kronor för att främja återstarten av kulturen. Bland annat föreslås ett system för matchning av gåvor inom kultursektorn, något som Giva Sverige vill se även för civilsamhället.

Bland de konkreta förslag som ska stärka kulturen efter coronapandemin finns ett som innebär en kulturstiftelse för matchning av gåvor. Förslaget beskrivs som ett initiativ för att utveckla kulturpolitikens inriktning där staten ska arbeta mer långsiktigt och i sitt arbete bidra till bättre framförhållning. Utredningen har fått inspiration från bland annat Finland, där ett system för matchning av gåvor har visat sig vara en betydelsefull del i kulturens överlevnad under pandemin.

Utredningen bedömer att det vore intressant att undersöka möjligheterna att etablera ett liknande system med matchad finansiering i Sverige. Utredningen ser att en kulturstiftelse med matchad finansiering kan både generera kompletterande, privat finansiering till kultur och inspirera till etableringen av nya privata kulturstiftelser.

Giva Sverige har tidigare föreslagit ett liknande liknande incitament för civilsamhället.

– Vi hoppas att detta initiativ skapar förutsättningar för etableringen av liknande system inom andra sektorer. Giva Sverige har sedan tidigare presenterat ett förslag om ett matchningsprogram för gåvor till allmännyttiga ändamål, där vi ser att resurser från staten kan få en hävstångseffekt genom att direkt stödja civilsamhällets insatser och samtidigt stimulera ett ökat givande från allmänheten, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.