Ny lägesbild från NOD om civilsamhällets utmaningar i sina bankrelationer

I en ny lägesbild av NOD (Nationellt organ för dialog mellan regeringen och civilsamhället) undersöks frågan om civilsamhällets erfarenheter av bankväsendet närmre. Rapporten grundar sig bland annat på en undersökning som Giva Sverige genomfört under hösten i samarbete med andra paraplyorganisationer för att få mer kunskap om olika organisationers upplevelse av problem i relation till bankväsendet.

Ökade administrativa kostnader, förseningar och behov av att använda sig av alternativa betalningslösningar vid sidan av bankens. Allt detta är vanliga typer av problem som civilsamhällesorganisationer stöter på i samarbetet med sin bank visar enkäten som Giva Sverige skickat ut under hösten. Totalt har 75 organisationer svarat och av dessa uppger 16% att de haft problem att öppna upp bankkonton på grund av orsaker som till exempel byråkrati, höga kostnader eller en allmän ovilja från banken att tillgodose olika typer av organisationer.

NOD har vid sidan av enkäten också intervjuat representanter från civilsamhällesorganisationer för rapporten Lägesbild om civilsamhällets erfarenheter av bankväsendet. Deras slutsats är bland annat att problemen tycks vara värst för de organisationer som har små ekonomiska medel, som företräds av personer under 18 år eller de som byter företrädare eller firmatecknare relativt ofta.

Penningtvättslagstiftningen och bankernas tillämpning av regelverken är ett återkommande tema i rapporten då regelverket ställer stora krav på information om organisationerna. I lägesbilden lyfts ett antal förslag på lösningar fram, som i huvudsak syftar till att öka transparensen och förutsägbarheten i relationerna mellan ideella organisationer och banker. Det framgår också att förbättrandet av civilsamhällets möjligheter att bidra till och förenkla bankernas kundkännedomsundersökningar ligger i alla aktörers intresse.

Läs Giva Sveriges rapport här!

Läs mer och ladda ner rapporten från NOD här!