P4 Västs granskning av föreningen Giving People

Giva Sverige har tagit del av P4 Västs granskning av föreningen Giving People, en organisation som inte är medlem i Giva Sverige eller har 90-konto.

Giva Sverige får ofta frågor om vilka organisationer som man kan känna sig trygg att ge till. Alla Giva Sveriges medlemmar tillämpar en Kvalitetskod för intern kontroll och styrning, följer särskilda riktlinjer för årsredovisning, etiska riktlinjer för insamling av gåvor samt gör en effektrapport. Medlemmar som uppfyller kraven får använda märkningen Tryggt givande.

– Bristande transparens kring ekonomi, styrning och insamling av gåvor kan skada förtroendet för seriösa organisationer som utför viktigt och nödvändigt arbete. Därför behövs en märkning som garanterar kvalitetskontroll, styrning och god etik, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Enligt Giva Sveriges övergripande riktlinjer för insamling av gåvor gäller följande:
Insamlingsorganisationen ska undvika formuleringar som ger intryck av att insamlingen sker kostnadsfritt, det vill säga utan insamlings och administrationskostnader. Undvik att t ex skriva ”ditt bidrag går oavkortat till ändamålet”, ”varenda krona går fram” eller att utfärda en slags gåvogaranti om att hela gåvan går till ändamålet.

Vill du skänka pengar till en organisation som inte är medlem i Giva Sverige? Kolla upp följande innan du skänker:
1. Har organisationen en hemsida och känns informationen trovärdig och korrekt?
2. Finns det en kontaktperson att nå för ytterligare information om insamling av medel, samarbeten och organisationens verksamhet?
3. Är organisationen öppen och transparent? Titta särskilt efter organisationens stadgar, årsredovisning, vilka som sitter i styrelsen och vad pengarna används till.

Läs mer om Kvalitetskoden och märkningen Tryggt Givande.

Presskontakt Amelie Furborg, telefon 073-661 22 90