Coronapandemin och civilsamhället – ny rapport om insatser och stöd

Idag publicerar Giva Sverige tillsammans med Famna, Forum och Fremia rapporten ”Pandemin och civilsamhället – konsekvenser, insatser och stödåtgärder”.  Organisationer inom civilsamhället och idéburen välfärd har varit avgörande för många under Coronapandemin. Rapporten visar att många av de insatser och stöd som utlovats till civilsamhället under pandemin inte har nått fram.

I veckan lägger Coronakommissionen fram sitt slutbetänkande kring pandemihanteringen. I samband med slutbetänkandet tittar Giva Sverige tillsammans med Famna, Forum och Fremia tillbaka på de insatser och stöd som erbjudits civilsamhället. Under pandemin har vi tagit en rad initiativ för att uppmärksamma beslutsfattare på de särskilda effekter som pandemin hade på civilsamhället och den idéburna välfärden. Men vi ägnade också tid och kraft åt att bistå riksdag och regering med snabba underlag och förslag på lösningar. I rapporten observerar vi hur civilsamhället påverkats av pandemin och det statliga stöd som inte nått fram.

Tidigare har kommissionen slagit fast att civilsamhällets roll har varit betydande under krisen när viktiga samhällsfunktioner har pausats. Två år senare är det dags att summera och titta tillbaka. Hur gick det och vad har vi lärt oss?

Läs rapporten här