Anton Carlsson ny Director Organisational Governance på Läkarmissionen

Anton Carlsson har tillträtt som ny Director för Organisational Governance vid Läkarmissionen. Han kommer i sin management roll stärka Läkarmissionens övergripande organisatoriska styrning i syfte att utveckla och stärka befintliga system som idag utgör stommen för Läkarmissionens arbete med finansiell styrning, digitalisering, strategiskt HR arbete och avtals- och upphandlingsfrågor.

Anton har en mastersexamen i Public Administration (M.P.A), Political Science and Government från Umeå universitet där han inom ramen för programmet utförde en Minor Field Study i Centralafrikanska Republiken samt läste diplomatiska studier i franska vid Institut d ́Etudes Politiques de Grenoble, Frankrike. Anton har sin gedigna bakgrund inom ledarskap och management. Han har tidigare varit fältbaserad i svåra fragila konfliktmiljöer som landansvarig för Evangeliska Frikyrkans arbete i  Centralafrikanska Republiken. Inom ramen för tjänsten erfarade Anton vikten av att kvalitetsarbete stärks underifrån genom tillitsfulla dialoger och effektivare MEAL. Senast kommer Anton från privata sektorn från tjänsten som platschef för Umeå Buss där Anton lett fackling samverkan, strategiskt HR-arbete och verksamhetsstyrning.

”Jag ser fram emot att leda vårt expansiva och innovativa globala arbete genom att stärka våra organisatoriska och administrativa system. Med den ”ryggraden” är min längtan att vår vision Värdigt Liv – Hållbar Värld ska få bli en verklighet för allt fler av de mest utsatta i vår värld som drabbas hårdast av de återkommande globala kriserna.”