Carolina Johansson Oviedo – ny nationell samordnare på Clowner utan Gränser

Carolina Johansson Oviedo är ny nationell samordnare på Clowner utan Gränser! Carolina har en masterexamen i Livsstil och hälsa och har tidigare arbetat med nyanlända unga samt barn och unga i marginaliserade områden, både inom förvaltning och i andra civilsamhällesorganisationer.

Clowner utan Gränser länge arbetat med barn som befinner sig i utsatthet i Sverige och denna verksamhet kommer Carolina att utveckla så vi kan nå ännu fler barn med lek, skratt och hopp.