Cynthia Abazie är ny Humanitarian Affairs Officer på Läkarmissionen

Cynthia Abazie – ny Humanitarian Affairs Officer på Läkarmissionen.

Läkarmissionen har rekryterat Cynthia Abazie som ny Humanitarian Affairs Officer. I sin nya tjänst ansvarar Cynthia för att planera och kvalitetsgranska humanitära insatser samt för att främja utökat samarbete inom den humanitära sektorn.

Cynthia har en global master i Peace and Conflict Studies från Uppsala University och en Masterexamen i Governance and Public Policy från University of Queensland. Hon har en bred och gedigen bakgrund inom internationellt utvecklingssamarbete och Triple-nexus arbete och har arbetat med bland annat jämställdhetsintegrering på flera organisationer, däribland British Council Nigeria, World vision Australia och Australia for the United Nations High Commission for Refugees.

” Given the current pandemic of divergent crisis situations globally, I look forward to strengthening LM’s work in humanitarian response with a nexus approach to better empowering communities impacted negatively by crisis situations and towards building sustainable structures.”