David Haak ny ordförande för Mentor Sverige

I juni tillträder David Haak som styrelseordförande för Mentor Sverige och Mentor International.

David är strategisk rådgivare till koncernledning i Zurich Insurance Company. Genom engagemanget i Mentor vill David bidra till att fler företagsledare engagerar sig för unga i socioekonomiskt utsatta områden.

– Mentors främsta utmaning är att jobba med det som är Sveriges största utmaning – att stärka ungdomar, bidra till att de har en meningsfull fritid, motverka droganvändning och förebygga att unga hamnar i utanförskap, säger David.