Denis Semakula – ny landschef för Läkarmissionen i Sudan

I början av året tillträdde Denis Semakula tjänsten som landschef för Läkarmissionens arbete i Sudan. I Sudan bedriver Läkarmissionen ett omfattande Triple nexus arbete med 105 anställda som är placerade vid landkontoret i Khartoum och fem tillhörande fältkontor.

“To spearhead LM International’s largest country programme in the midst of the current crisis facing Sudan comes with great responsibility. It is vital that we continue to support the most vulnerable. We are ready to move into areas where nobody else goes with our well tested community-based programming to build resilience and to secure WASH, Inclusive Education and Food Security for all Sudanese”.

Denis är ugandier och har en högre akademisk examen inom företagsekonomi. Han är en erfaren humanitär chef. Han har under de senaste femton åren arbetat i ledande chefsroller i Sudan och Uganda med ekonomisk styrning, humanitär koordinering och givarsamordning. Han har tidigare arbetat för organisationen World Vision International i både Uganda och Sudan där han utvecklade nya system för intern kontroll och riskhantering i syfte att stärka humanitär koordinering gentemot institutionella givare som EU, FN och bilaterala givare.