Dona Hariri blir ny ordförande för Ung Cancer

Juristen och föreläsaren Dona Hariri tar över rollen som ordförande i Ung Cancer.

Känd för sitt stora engagemang och sina erfarenheter i påverkans- och rättighetsarbete, boken Fatta lagen! och sitt stående inslag ”Koll på lagen” i Nyhetsmorgon.

“Det betyder mycket att få förtroendet som ordförande för Ung Cancer. Frågan är oerhört viktig för mig, både utifrån mitt professionella engagemang i samhällsfrågor och människors rättigheter men även för mig som är närstående”, säger Dona Hariri.För första gången sedan organisationen fick extern styrelse, har även medlemmar valts in. Emilya Bislimova är en av dem. Hon har varit medlem sedan hon drabbades av en tumör i magen som hon opererades för 2017.