Elsa Ericsson ny praktikant på Giva Sverige

Giva Sverige välkomnar vår nya praktikant Elsa, som ska arbeta med kvalitetssäkring, kommunikation och intressepolitik under hösten 2022. Elsa läser sista terminen av sitt kandidatprogram i statsvetenskap vid Stockholms Universitet.

”Jag har alltid varit intresserad av internationella relationer och organisationers roll i världen. Denna praktiktermin hos Giva Sverige hoppas jag ska ge mig en inblick i civilsamhället i stort och möjlighet att följa Giva Sveriges medlemmars viktiga arbete.”

Giva Sverige ser fram emot en spännande höst med Elsa på kansliet.