Fredrik Israelsson Bard ny Digital Officer på Läkarmissionen

I mars 2022 tillträdde Fredrik Israelsson Bard som Digital Officer hos Läkarmissionen med placering vid Läkarmissionens Afrikakontor i Nairobi.

-Denna rekrytering är en viktig pusselbit i vår fortsatta ambition att vara en ledande aktör för digital transformation inom svenskt bistånd. Vi är på en spännande utvecklingsresa som innefattar både digitaliseringen inom vårt biståndsarbete men minst lika viktigt är digitaliseringen av våra interna system och att våra medarbetare börjar tänka digitalt i vardagen.

Fredrik kommer in med en bred erfarenhet från teknikbranschen och kommer att bli ett viktigt tillskott till vår digitaliseringsenhet. Fredrik har under de senaste två decennierna arbetat inom privata sektorn för bolag som Abstracta, Canon och Ricoh. Fredrik kommer senast från en tjänst som IT-samordnare inom Stockholm Stad med ansvar för digital kapacitetsutveckling för vårdanställda.