Gabriella Riddez ny operativ chef på Storasyster

Gabriella Riddez är Storasysters nya operativa chef. Gabriella kommer närmast från biståndsorganisationen Diakonia där hon bland annat arbetat med strategiska partnerskap, resursmobilisering och internationell programverksamhet. Vid sidan av har hon dessutom startat och drivit den ideella konstföreningen Femart. Nu är hon redo att ta sig an sitt nya uppdrag på Storasyster.

”En av mina främsta drivkrafter är att jag är uppriktigt förbannad på att sexuellt våld förekommer och de orsaker och strukturer som ligger bakom. Jag har samtidigt en glöd och ett stort hopp om att det är möjligt att förändra”, säger Gabriella Riddez.

Storasyster är med sina 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. Organisationen tar årligen emot omkring 2500 personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till, de erbjuder även stöd till anhöriga. Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att motverka sexuellt våld genom stödjande och kunskapshöjande insatser.

”De kommande åren vill jag därför se att Storasyster får mer finansiella resurser för att ha möjlighet att bredda vår verksamhet och ge stöd till fler, bedriva opinion och folkbildning och att vi ser ett utbrett engagemang för nolltolerans mot sexuellt våld både hos makthavare i civilsamhället, näringslivet och bland allmänheten”, säger Gabriella om framtidsvisionen för organisationen.