Gabrielle Göthberg von Troil – ny Samordnare för Utbildning och evenemang för Giva Sverige

Giva Sverige välkomnar Gabrielle Göthberg von Troil som ny Samordnare för Utbildning och evenemang.

Gabrielle har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter från Lunds universitet och har många års erfarenheter av civilsamhället och ideell sektor. Gabrielle har tidigare varit elitidrottare och har därefter varit verksam som ungdoms- och motionärstränare på kvällstid samt engagerad ideellt inom Rädda Barnen och Loza Foundation i form av styrelsearbete. Gabrielle kommer närmast från en roll som administratör/utbildningssamordnare på IV – Idéburen välfärd där hon under flera år jobbat som administratör, medlems- och utbildningsansvarig.