Hand in Hand Sweden välkomnar tre nya styrelseledamöter

Vid Hand in Hands årsstämma den 21 april godkändes tre nya styrelseledamöter som har ett brett spektrum av kompetenser och erfarenheter. Veronique Lönnerblad tidigare generalsekreterare på UNICEF med erfarenhet av att både leda en utvecklingsorganisation och samla in medel, Lennart Grebelius framgångsrik entreprenör och företagsledare med flertal engagemang i sociala företag både i Sverige och internationellt samt Anna Benjamin investerare och konsult som sitter i en rad bolagsstyrelser och har ett särskilt intresse för socialt entreprenörskap.

Valberedningen har under våren arbetat med att identifiera kompetenser som efterfrågas för att få en väl sammansatt styrelse som kompletterar varandra och därmed förstärker förmågan att utveckla organisationen. Vi är därför mycket nöjda med att ha kunnat föreslå tre ytterligt kompetenta personer till Hand in Hand Swedens styrelse, säger Charlotte Bohman styrelseordförande Hand in Hand Sweden.

Véronique Lönnerblad
MBA. Tidigare Generalsekreterare för UNICEF Sverige och medlem i UNICEF:s Global Management Team, rektor för Franska Skolan samt lärare. Styrelseordförande för arbetsgivarorganisationen IDEA, styrelseledamot i Giva Sveriges Etiska Råd för insamling och i Kompis Sverige.

Lennart Grebelius
Mångsysslare inom näringsliv och konst med en bakgrund som familjeföretagare och vd för textil företaget Sätila samt framgångsrik investerare i klädkedjan Gina Tricot. Lennart har startat och drivit upp ett större fastighetsbestånd i Sverige och London. Riskkapitalist och investerare, social entreprenör (Kheyti greenhouses, Sanergy och Sistema Biobolsa, Faktum, Mitt Liv) samt konstnär.

Anna Benjamin
Civilekonom. Investerare i start-up bolag samt konsult. Bakgrund som controller och affärsutveckling inom retail. Styrelseuppdrag: ITAB Shop Concept AB, AGES Industri AB, INEV AB, Pegital Investment AB, Woila m fl.

En majoritet av styrelsen sitter kvar från tidigare år och utöver ovan nämnda ledamöter består Hand in Hands styrelse av: Sunit Mehrotra, Anders Andersson, Rolf Carlman, Charlotte Österberg och Johan Schaar.

Styrelseordförande: Charlotte Bohman

Valberedning: Johan Rådmark, Rolf Carlman, Roger Hällhag