Hannah Laustiola ny generalsekreterare för Läkare i Världen

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till hälsa. Den 1 december i år tillträdde Hannah Laustiola som ny generalsekreterare för organisationen.

Laustiola har arbetat många år med mänskliga rättigheter inom olika civilsamhällesorganisationer, bland annat vid svenska Amnesty. Hon har även jobbat som ledamotsstöd för riksdagsledamöter och kommer närmast från tjänsten som kommunikationsansvarig hos Läkare i Världen.

– Jag ser verkligen fram emot att tillträda i min nya roll som generalsekreterare. I en tid när grupper ställs mot varandra och de mest utsatta i samhället görs till måltavlor, ser jag att Läkare i Världen har en viktig roll att spela för att stärka deras möjligheter att göra sig hörda och hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter, säger Hannah Laustiola.

Sedan 1991 har Läkare i Världen verkat i Sverige med att ge vård, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning till papperslösa, asylsökande och EU-medborgare som saknar europeiskt sjukförsäkringskort. Organisationen samlar också in vittnesmål om brott mot mänskliga rättigheter.

– Om den politik som presenterats i Tidöavtalet blir verklighet kommer situationen för skyddssökande att bli allt svårare och deras rättigheter att begränsas ytterligare, säger Hannah Laustiola. Genom Läkare i Världen kommer jag att verka för att rätten till hälsa och tillgången till den reguljära vården ska stärkas för utsatta grupper, snarare än inskränkas ännu mer, fortsätter hon.