Ida Högberg är nyvald ledamot till Läkarmissionens styrelse

LÄKARMISSIONEN Årsstämma 2024 Fotograf Martina Holmberg

Ida är en erfaren organisations- och ledarskapsstrateg som har valts in i precis rätt tid, när Läkarmissionen ska rulla ut sin nya globala strategi, Roadmap 2030.

Ida har en bakgrund inom förändringsledning, chefsrekrytering och rådgivning till ledningsgrupper, med ett fokus på områdena hållbarhet, strategisk kommunikation och påverkansarbete.

Idag arbetar Ida på Pelago och tidigare på Novare. Hon har tidigare erfarenhet från det civila samhället, från en stabsroll i Svenska kyrkan i London. Ida har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet samt en examen i media och kommunikation från Lunds universitet.

”Jag är hedrad och glad över att nu vara en del av Läkarmissionens team. Jag ser fram emot att stötta organisationen strategiskt på den ambitiösa resa vi har framför oss till att skapa en hållbar värld, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.”

Länk till nyhetsrum