Irén Frändå ny global chef för ekonomi, administration och HR på Läkarmissionen

Strax före sommarledigheten tillträdde Irén Frändå som Läkarmissionens nya globala chef för Ekonomi, Administration och HR.

-För att kunna arbeta i konfliktdrabbade länder och sköra stater krävs starka etablerade system för intern styrning, kontroll och antikorruption. Med min gedigna bakgrund ser jag fram emot att vidareutveckla Läkarmissionens arbete inom detta område för att bekämpa korruption, samt säkerställa att ingen lämnas utanför och att varje krona räknas.

Irén Frändå har en bakgrund som auktoriserad revisor, ekonomichef och biträdande regionchef inom både internationellt utvecklingssamarbete och den ideella sektorn.