Jiang Millington ny kommunikationschef på Teskedsorden

Teskedsordens nya kommunikationschef. Jiang Millington kommer närmast från Svenska kyrkans sociala medierredaktion på kyrkokansliet. Hon är utbildad kommunikationsstrateg vid Jönköping University och Berghs! och journalist vid Poppius. Teskedsorden är en ideell organisation som arbetar för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet.
– Det är fantastiskt inspirerande att bli en del av det här gänget av kreativa proffs! säger Jiang Millington. Jag hoppas att vi ska kunna utveckla Teskedsordens goda renommé till att ytterligare bredda genomslaget hos allmänheten. Alla goda krafter behöver jobba tillsammans för att bevara ett öppet, nyfiket och levande samhälle.