Kam Koolash – ny global chef för compliance, intern styrning och kontroll

Strax före sommarledigheten tillträdde Kam Koolash som Läkarmissionens nya globala chef för en nyetablerad enhet för compliance, intern styrning och kontroll.

”Inom Läkarmissionen har vi utökat vårt arbete i svåra konfliktländer samtidigt som vi har diversifierat vår givarportfölj till att innefatta en större grupp av givare inkluderat ECHO, UNICEF, UNHCR och privata företag. För att säkerställa ett effektivt bistånd och avtalsefterlevnad så behöver vi bygga upp robusta system för intern styrning och kontroll samtidigt som vi ser behov att förstärka våra kunskapshöjande insatser vid våra regionkontor- och landkontor.”

Kam har en gedigen bakgrund som tidigare utvecklingsekonom, controller och global programchef inom internationellt utvecklingssamarbete. Kam besitter en masterexamen i företagsekonomi från University of East London och är en kvalificerad revisor enligt det erkända tillsynsorganet ACCA-kvalificering. Vidare ser Kam fram emot att stärka och utveckla våra interna mekanismer och policies för att bekämpa korruption och för att bättre understödja visselblåsare, inte minst i ärenden som rör skydd mot sexuellt utnyttjande och missbruk.