Karl Skoog är ny marknads- och kommunikationschef på Hjärnfonden

Karl Skoog

Karl Skoog är ny marknads- och kommunikationschef på Hjärnfonden

Karl Skoog har lång och bred erfarenhet av ledarskap, digital utveckling och att bygga starka och syftesdrivna varumärken. I sin roll som CMO på Fotografiska International var han med och skapade en verkningsfull varumärkes och
kommunikationsplattform och en internationell mötesplats för kunskap och upplevelser allt för att inspirera till en mer medveten värld.

“Hjärnfonden befinner sig i en mycket spännande tillväxt och utvecklingsfas. Jag ser fram emot att få arbeta med Hjärnfondens strategiska varumärkes och utvecklingsarbete samt fortsätta utvecklingen av ett insiktsdrivet arbetssätt med digital fokus för att skapa skillnad för många. Självklart också bidra till det viktiga arbete som redan görs för att skapa ännu mer resurser till den underfinansierade forskningen kring hjärnan för ett friskare samhälle och bättre livskvalitet för alla drabbade och anhöriga”.