Katarina Gold ny chef för Barncancerfondens avdelning för råd och stöd

Katarina Gold blir ny chef för Barncancerfondens avdelning för råd och stöd. I sin nya roll kommer Katarina driva arbetet att utveckla och expandera stödet till familjer som drabbats av barncancer. Närmast kommer Katarina Gold från ABF Stockholm. Där har hon bland annat varit marknads- och kommunikationschef samt verksamhetschef för området Folkbildningen.