Kristna Fredsrörelsen stärker upp med Elisabeth Lundgren och Marita Rodriguez

Elisabeth Lundgren är ny verksamhetschef för Kristna Fredsrörelsens Internationella team
Hon efterträder Teresia Carlgren, och kommer nu närmast från tjänsten som förändringsledare/Senior Advisor på Amnesty International Sweden.
”Jag är extra stolt över att i dessa dagar få jobba för en organisation vars grund är ickevåld och som tydligt tar ställning mot all typ av våld.”

Marita Rodriguez ny programsekreterare
Marita Rodriguez är ny programsekreterare för Kristna Fredsrörelsens Fredstjänstprogram i Colombia, Guatemala och Mexiko. Hon kommer närmast från tjänsten som Organisationsutvecklare på Röda korsets Ungdomsförbund. Marita har tidigare varit Fredsobservatör inom Fredstjänstprogrammet i Mexiko och Guatemala.