Louise Frisk är ny Nordic Director för Amref Health Africa

Louise Frisk är ny Nordic Director för Amref Health Africa

I april tog Louise Frisk över rollen som Nordic Director på Amref Health Africa, Afrikas största NGO som arbetar med hälso- och sjukvård. Hon kommer senast från rollen som generalsekreterare på organisationen Clowner utan Gränser som arbetar för att stärka barns psykosociala hälsa med lek och skratt i kris- och katastrofområden, och var innan dess internationellt ansvarig i sju års tid och drev verksamhet i ett tjugotal länder, varav flera afrikanska. Louise har lång erfarenhet från arbete i civilsamhället med internationella frågor och är utbildad genusvetare med fokus på global utveckling och mänskliga rättigheter.

–  Jag är väldigt stolt över att få bli en del av en organisation där både problemformuleringarna och lösningarna ägs av de människor som påverkas, och där besluten utgår från dem kontexter och länder man arbetar i. Amrefs arbetssätt ligger helt i linje med mina värderingar och min övertygelse om hur vi måste arbeta för att bygga en hållbar och rättvis värld. Fokus på att förbättra människors, och särskilt kvinnor och barns hälsa och att skapa fungerande hälso- och sjukvårdssystem, är inte bara viktigt för enskilda individer. Det är också avgörande för att människor ska kunna tillgodogöra sig sina rättigheter, bygga starka samhällen och för att möta de komplexa hälsoutmaningar som kommer med klimatförändringar, yngre befolkningar och ökad urbanisering. Därför är Amrefs arbete otroligt viktigt både på kort och lång sikt, och jag ser verkligen fram emot att med mina tidigare erfarenheter av att bygga organisation, vara med och bidra till att ta arbetet till nya nivåer, säger Louise Frisk. 

Amref Health Africa är Afrikas största NGO som arbetar med hälso- och sjukvård och implementerar program i över 35 länder i Afrika. Dessutom finns påverkans- och insamlingskontor i Europa och Nordamerika, där Amref Nordics verksamhet i Sverige är ett av de äldsta.

-Det är med stor glädje som jag välkomnar Louise som Nordic Director för Amref, säger Anna Lindenfors, ordförande för Amref Health Africas nordiska styrelse. Louise har gedigen erfarenhet av att leda en organisation i utveckling och vi ser att hon, med sin kompetens och drivkraft, kommer att bidra till att lyfta allas rätt till hälsa, oavsett var i världen man bor. Hon kommer också att ha en nyckelroll när vi arbetar fram en nordisk strategi.

Amref Health Africa har åtagit sig att skapa bestående hälsoförändringar i Afrika. För att möta nya utmaningar kommer Amref Health Africa också att adressera nya hälsoutmaningar som uppstår av klimatförändringar, såsom vattenburna sjukdomar, undernäring och bättre beredskap för nya pandemier.

För mer information eller intervjuer vänligen kontakta 

Louise Frisk, Nordic Director: louise.frisk@amref.org  073-3427085
Anna Lindenfors, ordförande: anna@lindenfors.se  070-7440914

Eller besök www.amref.se och www.amref.org