Maria Bard – ny regional chef för Läkarmissionen i öst- och Centralafrika

1 februari tillträdde Maria Bard tjänsten som regionchef för Läkarmissionen i öst- och Centralafrika med placering vid regionkontoret i Nairobi.

”I ljuset av pandemin är det viktigare än någonsin att motverka det krympande demokratiska utrymmet, där frågan om sexuellt och könsrelaterat våld är särskilt alarmerande. Med den svenska feministiska utrikespolitiken och Maputoprotokollet som verktyg har vi rätt förutsättningar för att inom svenskt bistånd utveckla och stärka jämställda partnerskap med utgångspunkt från ett lokalt ägarskap.”

Maria har en statsvetarexamen med inriktning freds- och utvecklingsstudier. Hon har en gedigen bakgrund inom svenskt utvecklingssamarbete. Hon kommer senast från Act Svenska kyrkan där hon samordnat policy- och påverkansarbetet för demokratiskt utrymme och mänskliga rättigheter och verkat som regional representant för södra Afrika. Hon har tidigare koordinerat ECHO och Sida finansierade humanitära insatser och drivit opinion- och påverkansarbete kring frågor om könsbaserat våld och jämställdhet i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) för PMU. I rollen som sakkunnig till Nobelpristagaren Denis Mukwege följde hon på nära håll den politiska utvecklingen och fredsbyggande insatser samt drev ett effektivt påverkansarbete inom Europeiska unionen och FN-systemet.