Moniqa Löfstedt – ny Kommunikations- & insamlingschef på Svenska FN-förbundet

Moniqa Löfstedt är ny Kommunikations- & insamlingschef på Svenska FN-förbundet. Hon kommer till Svenska FN-förbundet med över 20 års erfarenhet av verksamhetsutvecklande ledarskap och kommunikationsarbete och snart 10 år i branschen med fokus på företagspartnerskap.

Moniqa har tidigare haft chefsroller på WaterAid och Röda Korset och har drivit egen verksamhet som strategisk rådgivare och interimkonsult inom företagsinsamling. Dessförinnan var hon bla i 9 år på Telenor.

– Det är en otroligt spännande uppgift att få vara med att forma Svenska FN-förbundet, säger Moniqa Löfstedt. Arbetet med att stärka kunskapen om FN:s roll är viktigare än någonsin utifrån både pågående konflikter och klimatförändringar. Jag ser verkligen fram emot att få vara en del i att få fler, framför allt unga, engagerade för fred, klimat och mänskliga rättigheter.

Svenska FN-förbundet arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre FN. Vi bedriver utbildningar och påverkan kring sakfrågor som fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och klimatförändringar och har verksamheter för skolor och kommuner kring bl a Agenda 2030. Internationellt bidrar vi till bilateral samverkan och projektfinansiering.