Nickilina Herrman är Mentor Sveriges nya ansvarig för stiftelser och offentlig sektor

Nickilina Herrmann är Mentor Sveriges nya ansvarig för stiftelser och offentlig sektor.

I sin roll kommer Nickilina att utveckla och driva Mentors insamlingsarbete riktat mot stiftelser och offentlig sektor. Hon kommer även att ta gruppmentorsprogrammet till nästa nivå. Nickilina har en kandidat- och masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon startade sin karriär som managementkonsult och har sedan 2018 skalat upp sociala innovationer på föreningen Inkludera. På Inkludera har Nickilina arbetat mycket med att hjälpa ideella organisationer hitta finansiering och hon har särskilt fokuserat på samverkan mellan det idéburna och offentlig sektor.