Peter Brune ny generalsekreterare för War Child

Peter Brune, Generalsekreterare War Child Peter Brune. Foto: Axel Öberg

War Child är en global barnrättsaktör med särskilt fokus på psykosocialt stöd till barn i konflikt. War Child vill ”ta kriget ur barnen”.

Peter har sedan mitten av 90-talet arbetat med freds- och biståndsorganisationer, både i Sverige och internationellt, samt även några år med UNDP i Centralamerika. Peter kommer närmast från Individuell Människohjälp där han bland annat varit chef för Internationella avdelningen. Han är också initiativtagare till den uppmärksammade ”fredsmetallen” Humanium Metal.