Rebecca Stenström – Vikarierande regionchef för region öst på Stiftelsen Läxhjälpen

Rebecca har arbetat för Stiftelsen Läxhjälpen i flera olika roller sedan 2018. Hon har tidigare varit läxhjälpare, coach och projektledare inom organisationen och är snart färdigutbildad gymnasielärare i svenska och historia.

”Genom mina olika roller i organisationen har jag med egna ögon sett den faktiska skillnad som Läxhjälpsprogrammet gör för elevernas självförtroende, motivation och förutsättningar att lyckas. Under mitt vikariat ser jag särskilt fram emot att stötta läxhjälparna i deras otroligt viktiga arbete och att följa elevernas utveckling.”