Richard Nordström är ny ansvarig för stora gåvor och partnerskap på The Hunger Project

The Hunger Project Sweden har rekryterat Richard Nordström till rollen för stora gåvor och partnerskap.

Richard har tidigare tillbringat flera år på Hand in Hand Sweden där han avslutade sin tjänst som generalsekreterare vintern 2019.
Han har även flera års erfarenhet av arbete med investeringar i icke noterade bolag och socialt entreprenörskap.

”Det är med stor entusiasm som jag påbörjar arbetet på The Hunger Project Sweden. Det finns en mycket stor potential i den här organisationen som står inför en spännande utvecklingsfas, både lokalt och globalt. Jag ser framför mig att våra gemensamma insatser kommer att bidra till att få fler människor ur fattigdom och hunger”.