Sauda Luzze ny strategisk kommunikatör och EU-projektledare

Sauda Luzze har påbörjat en ny tjänst inom Läkarmissionens globala påverkansenhet i Stockholm. Ett huvudsakligt fokus för tjänsten är att leda Läkarmissionens nya EU-projekt som finansieras med medel från EU-kommissionen ”EU möter Järva”. Projektet äger rum under Sveriges ordförandeskap i EU 2023.

Målet är att minska avståndet mellan unga förändringsagenter med utländsk bakgrund i Järvaområdet och den svenska och europeiska biståndsfären och beslutsfattandet inom EU i Bryssel. Inom ramen för projektet kommer unga förändringsagenter som studerar vid Kista Folkhögskola att få ökad medvetenhet, fördjupande kunskaper om EUs styrning, utvecklingspolitik och humanitära bistånd i syfte att kunna utöva större inflytande och påverkan som EU-medborgare. Vidare så innefattar tjänsten mobiliseringsarbete riktat gentemot unga där syftet är att stärka ungas röst i linje med Unga, Fred och Säkerhetsagendan (YPS) som kommer ske inom ramen för Läkarmissionens strategiska partnerskap med FN-organ, EU-biståndet och OECD-DAC, biståndsinsatser som finansieras av Sida, Norad och Danida.

Att jobba för ungas inkluderande är inget nytt för Sauda. Tidigare har hon varit programhandläggare på Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) för programmet ”Young Politicians in Africa” i Kenya, Tanzania och Uganda och ansvarade utöver det för informationsarbetet i Sverige och Östeuropa. Sauda har även jobbat som handläggare på Botkyrka kommun och utvecklat hubbar för unga entreprenörer. Dessförinnan har Sauda erfarenhet från den multilaterala arenan på FN, där hon jobbade med klimat- och miljöfrågor för det Tanzaniska FN-förbundet och för UNDP i Zimbabwe. Sauda har studerat nationalekonomi med inriktning miljö och utveckling på mastersnivå vid Södertörns Högskola.

–  Jag ser fram emot att vara spindeln i nätet och projektleda i skärningspunkten mellan det lokala och globala i Läkarmissionens verksamhet. I tider av global kris är det viktigare än någonsin att sänka trösklar och öppna dörrar för nya förändringsagenter.