Silvia Kakembo är ny styrelseledamot på Läkarmissionen

Silvia Kakembo har nyligen blivit invald till Läkarmissionens styrelse. I sin nya roll kommer hon med resten av styrelsen jobba med Läkarmissionens strategiska plan 2024-2030 som ett steg för nya krafttag inför halvtiden av Agenda 2030.

Silvia är jämte sitt förtroendeuppdrag i styrelsen även byråchef på Arena Opinion, där hon varit sedan mars 2021. Med erfarenhet av både politisk kommunikation och marknadskommunikation är Silvias primära hjärtefråga att hjälpa ideella organisationer nå ut med sina budskap, oavsett om det handlar om att påverka opinionen eller engagera nya medlemmar. Tidigare har Silvia arbetat som politiskt sakkunnig på Finansdepartementet, som managementkonsult och marknadsansvarig på konsultföretaget Centigo och som ledarskribent på Dagens Arena.

”Läkarmissionen är en väldigt viktig organisation. I styrelsen ser jag mest fram emot att engagera mig i strategiarbetet. När förändringstakten i världen ökar så räcker det inte bara att vara en relevant aktör idag. Läkarmissionen behöver också ta höjd för att vara relevant under en lång tid framöver. Det vill jag, tillsammans med resten av styrelsen, gärna bidra till.”