Simon Nilsson – ny CRM-utvecklare på Djurens Rätt

Simon Nilsson började den 24 oktober 2022 som CRM-utvecklare för Djurens Rätt. Vi välkomnar honom varmt till organisationen!

Simon kommer senast från Majblommans Riksförbund där han arbetat som utvecklingsledare med ansvar för organisationens arbete och utdelning av ekonomiskt stöd. Han har länge verkat inom ideell sektor och har även en akademisk bakgrund inom sociologi och kognitionsvetenskap. Simon berättar nedan om sina förväntningar på rollen som CRM-utvecklare hos Djurens Rätt:

”Jag ser så mycket fram emot att kunna bidra till en verksamhet som aktivt försöker skapa ett bättre samhälle för så många av de individer som har det allra sämst runtom oss idag. För mig har aspekter av att arbeta för ett hållbart samhälle alltid varit viktigt och det är något som sporrat mig. Djurens Rätts arbete är verkligen ett sådant – ett som gör skillnad och skapar förändring för så oerhört många djur. Det är ett viktigt arbete och det gör mig glad att få vara en del av en verksamhet som skapar ett mer hållbart samhälle.”

”Min förhoppning är att jag med min kunskap och min erfarenhet kan bidra till att utveckla och effektivisera organisationen och vara med och skapa förutsättningar för att verksamheten fortsatt ska kunna göra stor påverkan till det bättre för djuren runtom oss. Drömmen vore att få ge kommande generationer som växer upp ett hållbart samhälle ett leva i!”

Välkommen igen Simon, väldig kul att ha dig ombord!